ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon  
 ดูทั้งหมด
 
 
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:18:10 น. อ่าน 21 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกอ
 
 
กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020” ตำบลกองแขก
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 17:41:29 น. อ่าน 29 คน
วันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2563 อำเภอแม่แจ่มนำโดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนตำบลกองแขก ได้เข้าร่วมกิจกรรม“วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน M
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16:35:02 น. อ่าน 26 คน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬา อบต.กองแขก โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธ
 
 
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13:18:31 น. อ่าน 35 คน
วันนี้ เวลา 09.30 น. อำเภอแม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 
 
กิจกรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09:18:50 น. อ่าน 60 คน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานตำบลกองแขก เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห
 ดูทั้งหมด
 
 
ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันโควิด 19 (COVID - 19)
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14:30:39 น. อ่าน 3 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันโควิด 19 (COVID - 19)
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 16:12:45 น. อ่าน 5 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 16:09:30 น. อ่าน 3 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
 
 
จุดบริการเจลล้างมือ
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13:45:05 น. อ่าน 3 คน
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ตั้งจุดบริการเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค แก่ประชาชนที่มา
 
 
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 11:18:41 น. อ่าน 5 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบ
 ดูทั้งหมด
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 432 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำแร่นี้ห่างจากปากทางเข้าแม่แจ่มประมาณ 15 กม.
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 480 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 760 เมตร อุณหภูมิทั้งปี 25 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สวนป
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 411 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่คงคา ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกมีสายน้ำแม่คงคา ไหลตก
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 353 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่มซึ่งเป็นที่รวม ของกลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ชาวแม่พร
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:52:36 น. อ่าน 374 คน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดกองแขกเหนือ น้ำตกแม่คงคา สวนป่าแม่แจ่ม และ บ่อน้ำแร่เทพพนม
 ดูทั้งหมด
 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562  อ่าน 0 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  อ่าน 0 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2563  อ่าน 0 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562  อ่าน 0 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562  อ่าน 15 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  อ่าน 13 คน
 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562  อ่าน 7 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562  อ่าน 24 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562  อ่าน 21 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562  อ่าน 37 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   อ่าน 5 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓   อ่าน 6 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองแขกเหนือ - บ้านอมลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 14 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 14 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต.กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   อ่าน 18 คน
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   อ่าน 14 คน
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   อ่าน 14 คน
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 11 คน
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 12 คน
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 10 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8   อ่าน 282 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1   อ่าน 269 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6   อ่าน 273 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 259 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑   อ่าน 305 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 437 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 2 คน
 ทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 27 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562   อ่าน 109 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
  bzzsSmact เมื่อ 31-03-2563 17:13:19 ตอบ 0 คน
 mcsnetzone mcsnetzone เมื่อ 30-03-2563 17:28:02 ตอบ 0 คน
 sqsmgs sqsmgs เมื่อ 30-03-2563 17:10:04 ตอบ 0 คน
 flaflooga flaflooga เมื่อ 30-03-2563 16:08:27 ตอบ 0 คน
 gliclub gliclub เมื่อ 29-03-2563 15:11:47 ตอบ 0 คน
 feqahat feqahat เมื่อ 29-03-2563 12:08:48 ตอบ 0 คน
 ufcfree ufcfree เมื่อ 29-03-2563 10:14:22 ตอบ 0 คน
 duetosa duetosa เมื่อ 28-03-2563 15:08:14 ตอบ 0 คน
 tiawards tiawards เมื่อ 28-03-2563 09:39:01 ตอบ 0 คน
 kiuhoki kiuhoki เมื่อ 28-03-2563 06:55:09 ตอบ 0 คน