ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon

แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย1 IMG_84322 IMG_84333 IMG_84344 IMG_84355
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 ดูทั้งหมด
 
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2563
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:20:57 น. อ่าน 13 คน
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดกิจกรรมตามโคร
 
 
กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2563
วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 18:53:50 น. อ่าน 14 คน
  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับหน่วยงานป่าไม
 
 
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:18:10 น. อ่าน 117 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาป
 
 
กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020” ตำบลกองแขก
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 17:41:29 น. อ่าน 106 คน
วันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2563 อำเภอแม่แจ่มนำโดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม และทุกภาค
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16:35:02 น. อ่าน 85 คน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดกิจกรรมวันเด
 ดูทั้งหมด
 
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:23:15 น. อ่าน 8 คน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:44:08 น. อ่าน 16 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร. ๑)
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:46:52 น. อ่าน 16 คน
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๗ บ้านกองแขก
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 12:00:51 น. อ่าน 18 คน
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทาง  ชม
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยวัดน้อย) บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:58:29 น. อ่าน 16 คน
 

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยวัดน้อ
 ดูทั้งหมด
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 489 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำ
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 535 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉล
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 464 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ค
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 412 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีก
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:52:36 น. อ่าน 425 คน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดกองแขกเหนือ น้ำตกแม่ค
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563  อ่าน 61 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 42 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  อ่าน 46 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  อ่าน 42 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3  อ่าน 49 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 2  อ่าน 42 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 1  อ่าน 44 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563  อ่าน 49 คน
 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562  อ่าน 55 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  อ่าน 48 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธี e-bidding  อ่าน 12 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๗ บ้านกองแขก  อ่าน 14 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยวัดน้อย) บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙  อ่าน 15 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 63 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 65 คน
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓  อ่าน 61 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองแขกเหนือ - บ้านอมลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 67 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 72 คน
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต.กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  อ่าน 66 คน
 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  อ่าน 62 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8  อ่าน 336 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1  อ่าน 326 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6  อ่าน 320 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔  อ่าน 317 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑  อ่าน 350 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 498 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 38 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อ่าน 55 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 73 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  อ่าน 51 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562  อ่าน 147 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 ต้นข้าวโพดหมักยีสต์​ อาหารสำหรับวัว หกดหกดห เมื่อ 23-04-2563 14:06:11 ตอบ 0 คน
 สูตรการทำอาหารข้นสำหรับเลี้ยงโค dsfdasfsdsfsffsdf เมื่อ 23-04-2563 00:05:34 ตอบ 2 คน
 สวนป่าแม่แจ่ม...แจ่มได้ใจ dsfdasfsdsfsffsdf เมื่อ 23-04-2563 00:03:06 ตอบ 0 คน