องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่     
     
              

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
  รายนามคณะผู้บริหาร
  รายนามสมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนศึกษาฯ
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  3.94.129.211
ออนไลน์ :  2 คน
เข้าชมวันนี้ :  83 คน
ทั้งหมด :  622,543 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ปศุสัตว์อำเภอแม่วาง
 สำนักงานที่ดินสาขาแม่แจ่ม
 อบต.กองแขก
 อบต.ช่างเคิ่ง
 อบต.บ้านทับ
 อบต.ปางหินฝน
 อบต.แม่นาจร
 อบต.แม่ศึก
 เทศบาลตำบลท่าผา
 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 rnภาษี โรงเรือนและที่ดิน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภาษี ป้าย ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 ภาษี บำรุงท้องที่ ถึง 30 เมษายน 2558 ชำระได้แล้วที่ อบต.ช่างเคิ่ง ในวันและเวลาราชการ.......................
 ดูทั้งหมด
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10:09:13 น. อ่าน 22 คน
วันพฤหสับดี ที่ 03 ม.ค.2562 เวลา 09.00-11.00 น. อบต.ช่างเคิ่งจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน บ้านห้วยริน ม.9
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 15:52:27 น. อ่าน 22 คน
วันอังคาร ที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00-11.00 น. อบต.ช่างเคิ่งจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน บ้านดอยสันเกี๋ยง ม.17
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14:19:37 น. อ่าน 27 คน
วันพฤหสับดี ที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00-11.00 น. อบต.ช่างเคิ่งจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน บ้านแม่มิงค์ ม.13
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11:41:08 น. อ่าน 37 คน
วันอังคาร ที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00-11.00 น. อบต.ช่างเคิ่งจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน บ้านแม่ปาน ม.10
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:16:49 น. อ่าน 53 คน
นอังคาร ที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-11.00 น. อบต.ช่างเคิ่งจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน บ้านพุทธเอ้น ม.15
 ดูทั้งหมด
 
 
ผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:40:02 น. อ่าน 51 คน
ประชาสัมพันธ์ผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
 
 
แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อประเมินตนเอง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:09:29 น. อ่าน 55 คน
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ
 
 
ออกตรวจติดตาม การเลี้ยงหมู ม.16
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:11:16 น. อ่าน 54 คน
วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 11.00 น. อบต.ช่างเคิ่ง ร่วมกับปศุสัตว์ อ.แม่แจ่มและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.เทพรัตน์ฯ ออกตรวจติดตามการเลี้ยงหมู และให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง กลิ่น
 
 
ออกตรวจร้องเรียนการเลี้ยงวัว ม.15 ต.ช่างเคิ่ง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:07:13 น. อ่าน 64 คน
วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. อบต.ช่างเคิ่ง ร่วมกับปศุสัตว์ อ.แม่แจ่มและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.เทพรัตน์ฯ ออกตรวจร้องเรียนการเลี้ยงวัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรที่อาศัยอยู่บ
 
 
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 13:41:42 น. อ่าน 71 คน
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Permance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
 ดูทั้งหมด
 
 
น้ำตกห้วยทรายเหลือง
วันที่ 0 00 543 เวลา  น. อ่าน 1,483 คน
การเดินทาง ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 105.5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตามเส้นทางหลวง 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ประมาณกิโลเมตรที่ 58 เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 1009 (ส
 
 
บ้านท้องฝาย
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 1,844 คน
บ้านท้องฝาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนในชนบทที่ยังคงวีถีแห่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน การ ทอผ้าซิ่นตีนจกของที่นี่ คือมรดกอันทร
 
 
วัดพุทธเอ้น
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 1,542 คน
วัดพุทธเอ้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอ้น ก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว มี โบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกร
 
 
นํ้าแม่ออกฮู
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 2,341 คน
อ่างนํ้าแม่ออกฮู ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 1 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ของอำเภอแม่วาง มีลักษณะเป็นบ่อนํ้าผุดตลอด ทั้งปีจากซอกหิน มีความใส
 
 
นาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 1,622 คน
นาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยนาขั้นบันได ต้นข้าวโพด และมีวิถีชีวิตที่งดงามของชาวเขาปกากะญอ เป็นสถานที่ท่องเ
 ดูทั้งหมด
 
 
ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 1,446 คน
ผู้นำ : นางแสงจันทร์ ริยะ โทรศัพท์ : 053 485147 ที่อยู่ชุมชน/ก...
 ดูทั้งหมด
 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561  อ่าน 49 คน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อ่าน 69 คน
 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  อ่าน 63 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  อ่าน 107 คน
 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  อ่าน 92 คน
 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  อ่าน 75 คน
 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  อ่าน 74 คน
 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  อ่าน 82 คน
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง (พ.ศ.2559-2561)  อ่าน 90 คน
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560  อ่าน 121 คน
 ดูทั้งหมด
 รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   อ่าน 74 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561   อ่าน 50 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561   อ่าน 45 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   อ่าน 48 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถนายน 2561   อ่าน 46 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   อ่าน 74 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561   อ่าน 47 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561   อ่าน 46 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   อ่าน 46 คน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561   อ่าน 50 คน
 ดูทั้งหมด
 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนนา หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม 2561)   อ่าน 53 คน
 โครงการบำรุงรักษางานทางสายทางบ้านแม่มิงค์ หมู่ที่ 11 – บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13(จ่ายขาดเงินสะสม 2561)   อ่าน 44 คน
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเกี๋ยง หมู่ที่ 17 (2561)   อ่าน 50 คน
 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่มิงค์ หมู่ที่ 11 (2561)   อ่าน 73 คน
 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านพร้าหนุ่ม หมู่ที่ 6 (2561)   อ่าน 63 คน
 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 10 (2561)   อ่าน 83 คน
 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบนนาใหม่ หมู่ที่ 7 (2561)   อ่าน 67 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปาน หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560   อ่าน 98 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและจัดซื้อท่อพีวีซี ปีงบประมาณ 2560   อ่าน 91 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพม หมู่ที่ 16 ตำบลช่างเคิ่ง ปีงบประมาณ 2560   อ่าน 99 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง  อ่าน 1,312 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 1,152 คน
 ทั้งหมด
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่าน 28 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562  อ่าน 27 คน
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  อ่าน 32 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  อ่าน 181 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561  อ่าน 141 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  อ่าน 1,291 คน
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  อ่าน 1,247 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561)  อ่าน 1,286 คน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่าน 1,351 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  อ่าน 1,269 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2562   อ่าน 52 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   อ่าน 375 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   อ่าน 1,263 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 1,245 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 1,269 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน 1,258 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   อ่าน 1,269 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   อ่าน 1,237 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   อ่าน 1,257 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   อ่าน 1,285 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2561   อ่าน 118 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2560   อ่าน 1,241 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559   อ่าน 1,289 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   อ่าน 1,258 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   อ่าน 1,239 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   อ่าน 1,268 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   อ่าน 1,251 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   อ่าน 1,248 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 21:08:25 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 20:57:09 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 20:45:44 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 20:34:15 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 20:22:45 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 20:11:30 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 20:00:27 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 19:49:10 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 19:37:59 ตอบ 0 คน
  LipkaKhaithops เมื่อ 11-12-2562 19:26:26 ตอบ 0 คน
 
 

นายอุดร ปิโย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วน
นางชนิกา พิทาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
คู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ
 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
 คู่มือการใช้งานระบบ e-Plan
 คู่มือการใช้งานระบบ Info
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท
 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ลิขสิทธิ์ © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
120 หมู่ 6 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-485199
อีเมล์ changkerng@gmail.com
ขอบคุณ FreeWebSubmission.com