ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon

แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย1 IMG_84322 IMG_84333 IMG_84344 IMG_84355
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 ดูทั้งหมด
 
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:06:16 น. อ่าน 2 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.กองแขก
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:18:49 น. อ่าน 10 คน
วันนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เข้าร่วมประชุม เพื่อร
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะบ้านกองแขกใต้
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:45 น. อ่าน 11 คน
วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ ณ หมู่ที่ 11 บ้านกองแขกใต้
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:36:20 น. อ่าน 11 คน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศรีวรรณ ปภสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอ
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00:45 น. อ่าน 14 คน
เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปลัดองค์การบริหารส่วนต
 ดูทั้งหมด
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:10:26 น. อ่าน 14 คน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09:59:34 น. อ่าน 21 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  กันยายน   ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13:36:53 น. อ่าน 31 คน
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
รณรงค์การงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11:48:43 น. อ่าน 39 คน
 
 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร อบต.กองแขก ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:45:12 น. อ่าน 43 คน
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 ดูทั้งหมด
 
 
น้ำตกผาผึ้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:01:24 น. อ่าน 104 คน
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 575 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำ
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 614 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉล
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 545 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ค
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 487 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีก
 ดูทั้งหมด
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:08:54 น. อ่าน 82 คน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563  อ่าน 143 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 118 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  อ่าน 120 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  อ่าน 120 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3  อ่าน 131 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 2  อ่าน 109 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 1  อ่าน 108 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563  อ่าน 115 คน
 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562  อ่าน 127 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  อ่าน 119 คน
 ดูทั้งหมด
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 14 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 14 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 13 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 14 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 39 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓  อ่าน 41 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๒ บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒  อ่าน 48 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกองแขกใต้ (สายกองหน้อย) หมู่ ๑๑  อ่าน 51 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม. ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๖ บ้านห้วยกลางบ้าน – สามสบ บ้านอมเม็ง หมู่ ๘  อ่าน 57 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยกลางบ้าน) บ้านโหล่งปง หมู่ ๔   อ่าน 51 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8  อ่าน 402 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1  อ่าน 389 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6  อ่าน 386 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔  อ่าน 381 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑  อ่าน 457 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 634 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 89 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อ่าน 147 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 144 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  อ่าน 119 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562  อ่าน 212 คน
 ตั้งคำถามใหม่