ติดต่อ อบต.กองแขก โทร.053-106067 มือถือ 081-9507309 อีเมล์ kongkhak@gmail.com">kongkhak@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/kongkhaktambon

แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย1 IMG_84322 IMG_84333 IMG_84344 IMG_84355
bootstrap carousel by WOWSlider.com v8.7
 
 ดูทั้งหมด
 
 
ฺBig Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2564
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13:11:39 น. อ่าน 4 คน
เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกันทำความสะอา
 
 
ตลาดนัดขยะบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 11:35:00 น. อ่าน 8 คน
วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ ณ หมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง ต.กองแขก อ.แม่แ
 
 
พัฒนาหมู่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11:56:16 น. อ่าน 11 คน
วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้ร่วมพัฒนาวัดบ้านผาผึ้ง เพื่อปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ โดยมีก
 
 
เยียมบ้านผู้สูงอายุหย่อมบ้านป่ากล้วย หมู่บ้านผาผึ้ง
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11:49:22 น. อ่าน 19 คน
วันนี้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกแขก และนางอำไพ  สิริไฉไล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านผาผึ้ง ต.ก
 
 
การประจำจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09:59:54 น. อ่าน 26 คน
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่จา
 ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15:23:29 น. อ่าน 5 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
 
 
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในการเดินทาง
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14:40:47 น. อ่าน 6 คน
เตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทางในยุค โควิด - 19 สาระดีๆ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13:29:05 น. อ่าน 25 คน
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13:28:03 น. อ่าน 29 คน
 
 
ประกาศราคาประเมิน (ภดส.1)
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 15:34:42 น. อ่าน 22 คน
 ดูทั้งหมด
 
 
น้ำตกผาผึ้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:01:24 น. อ่าน 227 คน
 
 
บ่อน้ำแร่เทพพนม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:23:32 น. อ่าน 675 คน
ตั้งอยู่บ้านอมขูดหมู่ที่ 1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม บ่อน้ำแร่เทพนมนี้จะอยู่ติดถนนสายแม่แจ่ม-ฮอด โดยบ่อน้ำ
 
 
สวนป่าแม่แจ่ม
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:15:34 น. อ่าน 720 คน
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉล
 
 
น้ำตกแม่คงคา
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11:00:00 น. อ่าน 655 คน
จะต้องเดินทางจากปากทางเข้าบ้านแม่คงคา (หน้าอบต.กองแขก) ประมาณ 15 กม. ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ค
 
 
วัดกองแขก
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10:56:32 น. อ่าน 599 คน
ตั้งอยู่ ประมาณ ๗ กิโลเมตร จาก อ.แม่แจ่มบนถนนสายฮอด-แม่แจ่ม ชุมชนบ้านกองแขกนับเป็นชุมชนเก่าแก่อีก
 ดูทั้งหมด
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:08:54 น. อ่าน 181 คน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
 ดูทั้งหมด
 รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563  อ่าน 32 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อ่าน 51 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  อ่าน 35 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563  อ่าน 32 คน
 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563  อ่าน 102 คน
 รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563  อ่าน 250 คน
 วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่าน 223 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2  อ่าน 216 คน
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1  อ่าน 230 คน
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3  อ่าน 231 คน
 ดูทั้งหมด
 นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  อ่าน 58 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 64 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 90 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 100 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 108 คน
 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อ่าน 102 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 112 คน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)  อ่าน 134 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓  อ่าน 121 คน
 การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๒ บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒  อ่าน 139 คน
 ดูทั้งหมด
 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8  อ่าน 493 คน
 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1  อ่าน 483 คน
 เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6  อ่าน 479 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔  อ่าน 472 คน
 ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑  อ่าน 550 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  อ่าน 742 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 169 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อ่าน 254 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564)  อ่าน 240 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  อ่าน 76 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  อ่าน 245 คน
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562  อ่าน 304 คน
 ตั้งคำถามใหม่