ดูทั้งหมด  หน้าแรก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่กองแขก เรื่องการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
sfsdfsdf