ดูทั้งหมด  หน้าแรก
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.61 MB


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ 8
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.1
เปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ 6
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโหล่งปง หมู่ ๔
ประกาศ เรื่องเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านอมขูด หมู่ ๑