ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต. กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.25 MB


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒