กิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับอุทยานออบหลวง สวนป่าแม่แจ่ม หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.19 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลกองแขก ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันเก็บขยะริมทางในพื้นที่ตำบลกองแขก
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
กิจกรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี