กิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับอุทยานออบหลวง สวนป่าแม่แจ่ม หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.19 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลกองแขก ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันเก็บขยะริมทางในพื้นที่ตำบลกองแขก
 


การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563
กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020” ตำบลกองแขก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
กิจกรมวันพ่อแห่งชาติ