ดูทั้งหมด  หน้าแรก
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
วันนี้ เวลา 09.30 น. อำเภอแม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใ
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2563
กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563
กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020” ตำบลกองแขก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563