กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬา อบต.กองแขก โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนุบสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ในการสนับสนุนของรางวัลและแรงกายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
กิจกรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี