ดูทั้งหมด  หน้าแรก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดกิจกรรมวันเด
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2563
กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563
กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020” ตำบลกองแขก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563