ดูทั้งหมด  หน้าแรก
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร 239.23 KB


ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1