ดูทั้งหมด  หน้าแรก
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเม
ดาวน์โหลดเอกสาร 2.21 MB


ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1