ดูทั้งหมด  หน้าแรก
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม -
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.03 MB


ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1