ดูทั้งหมด  หน้าแรก
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร 6.15 MB


รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3