ดูทั้งหมด  หน้าแรก
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร 6.15 MB


รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563