ดูทั้งหมด  หน้าแรก
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร 237.7 KB


รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563
วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563