ดูทั้งหมด  หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 11.03 MB


ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กองแขก
การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กองแขก
เชิญเข้าอบรมโครงการป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืช ประจำปี 2563
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)