ดูทั้งหมด  หน้าแรก
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ บริการประชาชน ประจำปี 2563
เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านโม่งหลวง ต


  


การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบ่อขยะเปียกและเสวียนใบไม้ หมู่บ้านผาผึ้ง
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ (บ้านผาผึ้ง)
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563