ดูทั้งหมด  หน้าแรก
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เป็นตัวแท
   


การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบ่อขยะเปียกและเสวียนใบไม้ หมู่บ้านผาผึ้ง
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ (บ้านผาผึ้ง)
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563