ดูทั้งหมด  หน้าแรก
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบ่อขยะเปียกและเสวียนใบไม้ หมู่บ้านผาผึ้ง
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ (บ้านผาผึ้ง)
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563