ดูทั้งหมด  หน้าแรก
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
การลงพื้นที่สำรวจการจัดทำบ่อขยะเปียกและเสวียนใบไม้ หมู่บ้านผาผึ้ง
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 2563
การประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ (บ้านผาผึ้ง)
ตลาดนัดขยะบ้านนายางดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563