ดูทั้งหมด  หน้าแรก
กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันนี้ เวลา ประมาณ 10.00 น. นายศรีวรรณ  ประภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแ


  


การขุดหลุมขยะเปียกบ้านผาผึ้ง
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
กิจกรรมตลาดนัดขยะอมขูด
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่