ดูทั้งหมด  หน้าแรก
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันนี้ เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดการอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมบุคลาก
การขุดหลุมขยะเปียกบ้านผาผึ้ง
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
กิจกรรมตลาดนัดขยะอมขูด
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่