ดูทั้งหมด  หน้าแรก
กิจกรรมตลาดนัดขยะอมขูด
      เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินกา
การขุดหลุมขยะเปียกบ้านผาผึ้ง
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
กิจกรรมตลาดนัดขยะอมขูด
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่