ดูทั้งหมด  หน้าแรก
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก และประชาชนหมู่บ
การขุดหลุมขยะเปียกบ้านผาผึ้ง
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
กิจกรรมตลาดนัดขยะอมขูด
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่