ดูทั้งหมด  หน้าแรก
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปีงบประมาณ 2563
สรุปโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 1.42 MB


รณรงค์การงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร อบต.กองแขก ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓