ดูทั้งหมด  หน้าแรก
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปลัดองค์การบริหารส่วนต
ร่วมงานประเพณี 3 เป็ง บ้านกองแขกใต้
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ตลาดนัดขนะบ้านอมลาน
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ครั้งที่ 3/2563