ดูทั้งหมด  หน้าแรก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 74.73 KB


วิธีดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากโควิด - 19
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
หยุดเผา ลดหมอกควัน
มาตรการป้องกัน "โควิด - 19"
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต