ดูทั้งหมด  หน้าแรก
ร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายศรีวรรณ  ปภัสสรวัฒนกุล พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานองค์การบริห


    


การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งตัวผู้ที่กักกันตัวครบ 14 วัน( Home Quarantine )
ฺBig Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2564
ตลาดนัดขยะบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9
พัฒนาหมู่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เยียมบ้านผู้สูงอายุหย่อมบ้านป่ากล้วย หมู่บ้านผาผึ้ง