ดูทั้งหมด  หน้าแรก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธีประกวดราคา


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 5.26 MB


วิธีดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากโควิด - 19
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
หยุดเผา ลดหมอกควัน
มาตรการป้องกัน "โควิด - 19"
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต