ดูทั้งหมด  หน้าแรก
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธีประกวดราค


    
ดาวน์โหลดเอกสาร 2.56 MB


วิธีดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากโควิด - 19
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
หยุดเผา ลดหมอกควัน
มาตรการป้องกัน "โควิด - 19"
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต