ดูทั้งหมด  หน้าแรก
การประจำจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่จา


  


การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งตัวผู้ที่กักกันตัวครบ 14 วัน( Home Quarantine )
ฺBig Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2564
ตลาดนัดขยะบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9
พัฒนาหมู่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 9 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เยียมบ้านผู้สูงอายุหย่อมบ้านป่ากล้วย หมู่บ้านผาผึ้ง