หน้าแรก
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจำนงค์ สมหมาย
ตำแหน่ง :  กำนันตำบลกองแขก
เบอร์โทรศัพท์ :  086-1797897
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุกิจ องค์เผ่
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ :  083-3184633
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุพัตร พรจิรา
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ :  080-1321060
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเรืองฤทธิ์ ธรรมกุล
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ :  096-4745083
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุนทร แสงวังทอง
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ :  081-1637604
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกุลา อุทิศลาภผล
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :  093-9719209
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายมนตรี พวกกล้ากวี
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ :  081-1643075
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุพจน์ อุปรี
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ :  062-2286369
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางอำไพ สิริไฉไล
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ :  093-2860194
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธีรพงศ์ นันทวิเชียรชุ่ม
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ :  084-4858390
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกรียงศักดิ์ สนธิคุณ
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ :  089-5528978
อีเมล :  kongkhak@gmail.com
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายบูรพร คำนุง
ตำแหน่ง :  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
เบอร์โทรศัพท์ :  063-1153937
อีเมล :  kongkhak@gmail.com