หน้าแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 
137 หมู่ 7
ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย
50270

053 106067,081-950-7309
   
เว็บไซต์: www.kongkhak.go.th

กรุณาติดต่อในเวลาราชการ