หน้าแรก
  การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563   เมื่อ 24-02-2563 10:18:10 อ่าน 99 คน
  กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020” ตำบลกองแขก   เมื่อ 20-01-2563 17:41:29 อ่าน 83 คน
  กิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติปี63   เมื่อ 13-01-2563 16:35:02 อ่าน 71 คน
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา   เมื่อ 26-12-2562 13:18:31 อ่าน 89 คน
  กิจกรมวันพ่อแห่งชาติ    เมื่อ 11-12-2562 09:18:50 อ่าน 115 คน
  กิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)   เมื่อ 29-11-2562 10:40:51 อ่าน 69 คน
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   เมื่อ 28-11-2562 09:23:57 อ่าน 47 คน
  การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลกองแขก ประจำปี 2563   เมื่อ 19-11-2562 09:33:24 อ่าน 59 คน
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   เมื่อ 23-04-2562 08:36:07 อ่าน 115 คน
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ   เมื่อ 18-07-2561 13:07:55 อ่าน 310 คน
  คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ   เมื่อ 04-07-2561 15:20:15 อ่าน 357 คน
  โครงการปลูกป่าชุมชน 2561   เมื่อ 04-07-2561 15:07:32 อ่าน 368 คน
  กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง   เมื่อ 29-06-2561 10:07:01 อ่าน 315 คน
  ร่วมเดินขบวน "วันต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี 2561   เมื่อ 26-06-2561 12:18:46 อ่าน 246 คน
  ร่วมจัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะ   เมื่อ 08-06-2561 09:51:49 อ่าน 273 คน
  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเลี้ยงดงน้ำออกฮู ประจำปี 2561   เมื่อ 25-05-2561 12:01:20 อ่าน 323 คน
  การอบรมสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง   เมื่อ 23-05-2561 10:30:56 อ่าน 293 คน
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม “การบริหารจัดการขยะ” ในพื้นที่ตำบลกองแขก   เมื่อ 08-05-2561 15:19:23 อ่าน 303 คน
  ประมวลภาพกิจกรรม "ตลาดนัดขยะ" บ้านกองแขกใต้   เมื่อ 16-01-2561 14:29:35 อ่าน 362 คน
  ตลาดนัดขยะ (บ้านหัวดอย)   เมื่อ 12-01-2561 10:11:21 อ่าน 377 คน
  การตวจประเมินด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560   เมื่อ 12-01-2561 09:43:15 อ่าน 241 คน
  การประชุมทีมปฏิบัติการตำบลกองแขก   เมื่อ 27-12-2560 14:46:08 อ่าน 256 คน
  การประชุม การบริหารจัดการขยะในชุมชน   เมื่อ 27-12-2560 14:00:35 อ่าน 278 คน
  โครงการทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการขยะในชุมชน   เมื่อ 21-12-2560 10:31:21 อ่าน 612 คน
  โครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”   เมื่อ 06-12-2560 12:37:54 อ่าน 481 คน
  พิธีลงนามบันทึกประชารัฐแห่งบ้านกองแขกเหนือ บ้านกองแขกใต้และรับมอบเงินสนับสนุนแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ฯ   เมื่อ 06-03-2560 15:33:17 อ่าน 258 คน
  อบต.กองแขกพบประชาชน   เมื่อ 20-02-2560 14:21:02 อ่าน 287 คน
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560   เมื่อ 16-01-2560 12:25:59 อ่าน 277 คน
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมปีใหม่ม้ง 2560 บ้านโหล่งโปง   เมื่อ 04-01-2560 09:07:38 อ่าน 400 คน
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   เมื่อ 29-12-2559 11:45:10 อ่าน 230 คน
หน้า : 1 | 2