หน้าแรก
 
image-1
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16:35:02 น. อ่าน 4 คน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬา อบต.กองแขก โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนุบสนุนจากผู้ใหญ่ใจด...
 
image-1
 
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13:18:31 น. อ่าน 16 คน
วันนี้ เวลา 09.30 น. อำเภอแม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก...
 
image-1
 
กิจกรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09:18:50 น. อ่าน 27 คน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานตำบลกองแขก เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่แจ่ม...
 
image-1
 
กิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:40:51 น. อ่าน 9 คน
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับอุทยานออบหลวง สวนป่าแม่แจ่ม หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.19 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลกองแขก ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันเก็บขยะริมทางในพื้นที่ตำบลกองแขก...
 
image-1
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:23:57 น. อ่าน 9 คน
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ใ...
 
image-1
 
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:33:24 น. อ่าน 13 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลกองแขก ประจำปี 2563 ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล...
 
image-1
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08:36:07 น. อ่าน 74 คน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก รวมทั้งตัวแทนประชาชนตำบลกองแขก ร่วมกิจกรรมรดน้้ำดำหัวนายกอบต.กองแขก และผู้อาวุสโส ตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 
image-1
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:07:55 น. อ่าน 260 คน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้และขยะรีไซเคิล ให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการตำ...
 
image-1
 
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:20:15 น. อ่าน 300 คน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยการจัดตลาดนัดขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก...
 
image-1
 
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:07:32 น. อ่าน 300 คน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับหน่วยป่าไม้ จิตอาสา อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนตำบลกองแขก ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าชุมชน กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6