หน้าแรก
 
image-1
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08:36:07 น. อ่าน 42 คน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก รวมทั้งตัวแทนประชาชนตำบลกองแขก ร่วมกิจกรรมรดน้้ำดำหัวนายกอบต.กองแขก และผู้อาวุสโส ตำบลกองแขก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก...
 
image-1
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:07:55 น. อ่าน 221 คน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้และขยะรีไซเคิล ให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการตำ...
 
image-1
 
คณะศึกษาดูงาน อบต.เทพเสด็จ เข้าศึกษาดูงานการจัดตลาดนัดขยะ
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:20:15 น. อ่าน 259 คน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ โดยการจัดตลาดนัดขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก...
 
image-1
 
โครงการปลูกป่าชุมชน 2561
วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 15:07:32 น. อ่าน 252 คน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับหน่วยป่าไม้ จิตอาสา อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนตำบลกองแขก ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าชุมชน กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น...
 
image-1
 
กิจกรรมการตั้งจุดรับขยะ ณ หมู่บ้านอมเม็ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:07:01 น. อ่าน 223 คน
เมื่อวานนี้ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการตั้งจุดรับขยะณ หมู่บ้านอมเม็ง ในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากเวลาการจัดตล...
 
image-1
 
ร่วมเดินขบวน "วันต่อต้านยาเสพติด" ประจำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:18:46 น. อ่าน 191 คน
วันนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมเดินขบวนรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561...
 
image-1
 
ร่วมจัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09:51:49 น. อ่าน 210 คน
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ในงานประกวด รพ.สต. ดีเด่น พื้นที่พิเศษ ณ โรงพยาบลาส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล่งปง...
 
image-1
 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเลี้ยงดงน้ำออกฮู ประจำปี 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:01:20 น. อ่าน 246 คน
วันนี้ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก นำโดย นายพล สมหมาย ประธานสภา อบต.กองแขก นายสิทธิชัย โรจนศิลปชัย ผอ.กองการศึกษา และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเลี้ยงดงน้ำออกฮู ประจำปี 2561 ณ หมู่ที่ 11 บ้านกองแ...
 
image-1
 
การอบรมสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:30:56 น. อ่าน 209 คน
วันนี้เวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนลือกตั้ง ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก...
 
image-1
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม “การบริหารจัดการขยะ” ในพื้นที่ตำบลกองแขก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:19:23 น. อ่าน 222 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “การบริหารจัดการขยะ” ในพื้นที่ตำบลกองแขก พร้อมได้เยี่ยมชม "ตลาดนัดขยะ" บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5