หน้าแรก
  รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563   เมื่อ 12-01-2564 13:27:13 อ่าน 32 คน
  วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เมื่อ 28-12-2563 13:43:01 อ่าน 51 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   เมื่อ 28-12-2563 11:03:40 อ่าน 35 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563   เมื่อ 28-12-2563 11:01:45 อ่าน 32 คน
  ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่องรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563   เมื่อ 03-11-2563 15:12:17 อ่าน 102 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2563   เมื่อ 07-05-2563 11:20:08 อ่าน 250 คน
  วิเคราะห์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เมื่อ 28-04-2563 11:48:35 อ่าน 223 คน
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2   เมื่อ 28-04-2563 11:46:44 อ่าน 216 คน
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1   เมื่อ 28-04-2563 11:45:59 อ่าน 230 คน
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 3   เมื่อ 28-04-2563 11:42:46 อ่าน 231 คน
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 2   เมื่อ 28-04-2563 11:40:15 อ่าน 199 คน
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงานไตรมาสที่ 1   เมื่อ 28-04-2563 11:39:16 อ่าน 192 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563   เมื่อ 23-04-2563 10:58:55 อ่าน 212 คน
  รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562   เมื่อ 30-03-2563 11:31:29 อ่าน 213 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   เมื่อ 30-03-2563 11:28:41 อ่าน 209 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2563   เมื่อ 30-03-2563 11:28:02 อ่าน 176 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562   เมื่อ 30-03-2563 11:26:58 อ่าน 172 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562   เมื่อ 26-12-2562 11:43:37 อ่าน 192 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562   เมื่อ 24-12-2562 09:25:18 อ่าน 183 คน
  งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   เมื่อ 30-10-2562 11:20:46 อ่าน 172 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2562   เมื่อ 30-10-2562 11:19:45 อ่าน 181 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562   เมื่อ 30-10-2562 11:19:01 อ่าน 182 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562   เมื่อ 29-08-2562 11:22:21 อ่าน 205 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562   เมื่อ 29-08-2562 11:21:43 อ่าน 183 คน
  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เมื่อ 12-06-2562 14:32:09 อ่าน 203 คน
  แผนค่าใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เมื่อ 12-06-2562 14:21:27 อ่าน 199 คน
  แผนค่าใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เมื่อ 12-06-2562 14:20:35 อ่าน 199 คน
  แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เมื่อ 12-06-2562 14:19:24 อ่าน 186 คน
  รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562   เมื่อ 12-06-2562 14:03:52 อ่าน 182 คน
  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เมื่อ 12-06-2562 13:55:15 อ่าน 183 คน
หน้า : 1 | 2 | 3