หน้าแรก
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 02-04-2563 13:18:38 อ่าน 24 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 03-03-2563 11:20:12 อ่าน 24 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓   เมื่อ 12-02-2563 09:52:17 อ่าน 27 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองแขกเหนือ - บ้านอมลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 31-01-2563 11:41:39 อ่าน 37 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 31-01-2563 11:38:55 อ่าน 39 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต.กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   เมื่อ 24-01-2563 15:42:15 อ่าน 33 คน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   เมื่อ 24-01-2563 15:36:48 อ่าน 32 คน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   เมื่อ 24-01-2563 15:38:50 อ่าน 32 คน
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 15-01-2563 10:40:29 อ่าน 31 คน
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 15-01-2563 09:59:54 อ่าน 28 คน
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 15-01-2563 09:55:23 อ่าน 24 คน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ    เมื่อ 02-01-2563 16:16:46 อ่าน 29 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒   เมื่อ 02-01-2563 15:02:44 อ่าน 25 คน
  ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งหมู่ ๙   เมื่อ 26-12-2562 11:18:36 อ่าน 34 คน
  ประกาศเรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ชม. ถ.๑๐๑ – ๐๐๑๑   เมื่อ 26-12-2562 11:00:57 อ่าน 23 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต.กองแขก   เมื่อ 16-12-2562 14:06:24 อ่าน 25 คน
  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เมื่อ 13-12-2562 12:04:57 อ่าน 29 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก    เมื่อ 11-12-2562 16:10:03 อ่าน 18 คน
  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลานอบต.กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding   เมื่อ 25-11-2562 13:09:59 อ่าน 33 คน
  ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต. กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เมื่อ 21-11-2562 13:39:00 อ่าน 28 คน
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๔ รายการ   เมื่อ 21-11-2562 11:02:35 อ่าน 34 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   เมื่อ 12-11-2562 09:50:15 อ่าน 37 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลกองแขก แห่งที่ 2   เมื่อ 11-11-2562 14:07:08 อ่าน 26 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก   เมื่อ 28-10-2562 14:41:06 อ่าน 32 คน
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เมื่อ 24-10-2562 10:34:46 อ่าน 38 คน
  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   เมื่อ 22-10-2562 12:16:09 อ่าน 31 คน
  ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก แห่งที่ 2   เมื่อ 07-10-2562 11:13:35 อ่าน 33 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒   เมื่อ 20-09-2562 10:09:38 อ่าน 38 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒   เมื่อ 15-08-2562 14:32:42 อ่าน 44 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒   เมื่อ 24-07-2562 10:23:32 อ่าน 57 คน
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7