หน้าแรก
 
 
การขุดหลุมขยะเปียกบ้านผาผึ้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:11:19 น. อ่าน 29 คน
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับผู้นำหมู่บ้า นแ
 
 
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:17:47 น. อ่าน 33 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก และประชาชนหมู่บ
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะอมขูด
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:44:14 น. อ่าน 34 คน
      เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ดำเนินกา
 
 
โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13:37:56 น. อ่าน 31 คน
วันนี้ เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดการอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรมบุคลาก
 
 
กิจกรรมปลูกป่า ณ หมู่บ้านหัวดอย หมู่ที่ 3 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13:25:21 น. อ่าน 35 คน
วันนี้ เวลา ประมาณ 10.00 น. นายศรีวรรณ  ประภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแ
 
 
โครงการอบรม “พรบ. น่ารู้”สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12:10:02 น. อ่าน 27 คน
 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เ
 
 
โครงการอบรมนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11:48:55 น. อ่าน 25 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดโคร
 
 
ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11:33:09 น. อ่าน 23 คน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่
 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2563
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11:18:17 น. อ่าน 20 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเ
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08:58:08 น. อ่าน 22 คน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายศรีวรรณ  ปภัสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก พร
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9