หน้าแรก
 
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2563
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:20:57 น. อ่าน 13 คน
  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดกิจกรรมตามโคร
 
 
กิจกรรมปลูกป่าชุมชน ประจำปี 2563
วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 18:53:50 น. อ่าน 14 คน
  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับหน่วยงานป่าไม
 
 
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติดตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:18:10 น. อ่าน 117 คน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาป
 
 
กิจกรรม “วิ่งทั้งอำเภอ เพื่อเธอทุกคน Mae Chaem Run For All 2020” ตำบลกองแขก
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 17:41:29 น. อ่าน 106 คน
วันนี้ วันที่ 20 มกราคม 2563 อำเภอแม่แจ่มนำโดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม และทุกภาค
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16:35:02 น. อ่าน 86 คน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้จัดกิจกรรมวันเด
 
 
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13:18:31 น. อ่าน 101 คน
วันนี้ เวลา 09.30 น. อำเภอแม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานใ
 
 
กิจกรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09:18:50 น. อ่าน 127 คน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก พ
 
 
กิจกรรม (ฺBig Cleaning Day)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:40:51 น. อ่าน 79 คน
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ร่วมกับอุทยานออบหลวง สวนป่าแม่แจ่ม หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.19
 
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:23:57 น. อ่าน 55 คน
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
 
 
การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลกองแขก ประจำปี 2563
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:33:24 น. อ่าน 67 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุม
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7