หน้าแรก
 
 
ร่วมงานประเพณี 3 เป็ง บ้านกองแขกใต้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:39:53 น. อ่าน 13 คน
วันนี้ เวลาประมาณ 16.30 น. นายละมุล  แสงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก พ
 
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:41:26 น. อ่าน 13 คน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความ
 
 
ตลาดนัดขนะบ้านอมลาน
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:22:07 น. อ่าน 34 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้ดำเนินการจัดกิจกร
 
 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:06:16 น. อ่าน 44 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.กองแขก
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:18:49 น. อ่าน 60 คน
วันนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เข้าร่วมประชุม เพื่อร
 
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะบ้านกองแขกใต้
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:45 น. อ่าน 55 คน
วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะ ณ หมู่ที่ 11 บ้านกองแขกใต้
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:36:20 น. อ่าน 50 คน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายศรีวรรณ ปภสสรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอ
 
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00:45 น. อ่าน 47 คน
เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปลัดองค์การบริหารส่วนต
 
 
การขุดหลุมขยะเปียกบ้านผาผึ้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:11:19 น. อ่าน 93 คน
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกร่วมกับผู้นำหมู่บ้า นแ
 
 
กิจกรรมทำเสวียนใส่ใบไม้เพื่อทำปุ๋ย หมู่บ้านผาผึ้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:17:47 น. อ่าน 102 คน
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก และประชาชนหมู่บ
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10