หน้าแรก
 
 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กองแขก
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:21 น. อ่าน 4 คน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.กองแขก
 
 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กองแขก
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13:16:44 น. อ่าน 12 คน
 
 
เชิญเข้าอบรมโครงการป้องกันโรคระบาดและศัตรูพืช ประจำปี 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 12:54:48 น. อ่าน 12 คน
 
 
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14:39:14 น. อ่าน 13 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11:23:04 น. อ่าน 16 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  กรกฎาคม   ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขึ้นอารามบ้านนายางดิน) หมู่ ๑๒
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11:30:43 น. อ่าน 16 คน
 

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ข
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสิงห์แก้ว –บ้านนายปันแก้ว) บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖
วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 15:07:16 น. อ่าน 20 คน
 

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.(จุดบ้านนายปุระ-บ้านนายโอจี) บ้านอมลาน หมู่ ๕
วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:58:20 น. อ่าน 21 คน
 

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 10:06:47 น. อ่าน 27 คน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลกองแขก
 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:56:28 น. อ่าน 27 คน
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30