หน้าแรก
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:10:26 น. อ่าน 14 คน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09:59:34 น. อ่าน 21 คน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  กันยายน   ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13:36:53 น. อ่าน 31 คน
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
รณรงค์การงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11:48:43 น. อ่าน 39 คน
 
 
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร อบต.กองแขก ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:45:12 น. อ่าน 43 คน
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 
 
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:41:30 น. อ่าน 50 คน
สรุปโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:19:28 น. อ่าน 45 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓
วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16:21:07 น. อ่าน 41 คน
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอน
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๒ บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15:35:07 น. อ่าน 49 คน
 

การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑
 
 
การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกองแขกใต้ (สายกองหน้อย) หมู่ ๑๑
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11:54:36 น. อ่าน 52 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกองแขกใต้<
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31