หน้าแรก
 
 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15:23:29 น. อ่าน 5 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
 
 
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในการเดินทาง
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14:40:47 น. อ่าน 6 คน
เตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทางในยุค โควิด - 19 สาระดีๆ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13:29:05 น. อ่าน 25 คน
 
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13:28:03 น. อ่าน 29 คน
 
 
ประกาศราคาประเมิน (ภดส.1)
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 15:34:42 น. อ่าน 22 คน
 
 
ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14:14:43 น. อ่าน 29 คน
 
 
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14:59:19 น. อ่าน 29 คน
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธีประกวดราค
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14:54:25 น. อ่าน 37 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมบันไดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธีประกวดราคา
 
 
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 14:44:07 น. อ่าน 76 คน
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน&n
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13:02:45 น. อ่าน 77 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33