หน้าแรก
  นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓   เมื่อ 22-01-2564 13:33:31 อ่าน 5 คน
  นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓   เมื่อ 09-12-2563 15:06:50 อ่าน 63 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 04-12-2563 13:03:58 อ่าน 69 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 06-11-2563 10:15:37 อ่าน 92 คน
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   เมื่อ 15-10-2563 09:12:43 อ่าน 105 คน
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   เมื่อ 15-10-2563 09:12:19 อ่าน 114 คน
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   เมื่อ 15-10-2563 09:12:14 อ่าน 104 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 08-10-2563 10:01:07 อ่าน 118 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 11-09-2563 10:21:18 อ่าน 138 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓   เมื่อ 10-09-2563 16:25:12 อ่าน 126 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๒ บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒   เมื่อ 31-08-2563 15:33:46 อ่าน 141 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกองแขกใต้ (สายกองหน้อย) หมู่ ๑๑   เมื่อ 27-08-2563 11:56:39 อ่าน 129 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม. ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๖ บ้านห้วยกลางบ้าน – สามสบ บ้านอมเม็ง หมู่ ๘   เมื่อ 19-08-2563 09:28:30 อ่าน 132 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยกลางบ้าน) บ้านโหล่งปง หมู่ ๔    เมื่อ 17-08-2563 09:22:03 อ่าน 130 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 04-08-2563 11:24:06 อ่าน 151 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขึ้นอารามบ้านนายางดิน) หมู่ ๑๒   เมื่อ 03-08-2563 11:31:47 อ่าน 155 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสิงห์แก้ว –บ้านนายปันแก้ว) บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖   เมื่อ 29-07-2563 15:05:37 อ่าน 140 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดบ้านนายปุรุ- บ้านนายโอจี) บ้านอมลาน หมู่ ๕    เมื่อ 29-07-2563 15:01:28 อ่าน 141 คน
  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธี e-bidding   เมื่อ 09-07-2563 14:50:03 อ่าน 143 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๗ บ้านกองแขก   เมื่อ 08-07-2563 12:59:42 อ่าน 152 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยวัดน้อย) บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙   เมื่อ 08-07-2563 12:57:34 อ่าน 160 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 02-04-2563 13:18:38 อ่าน 198 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 03-03-2563 11:20:12 อ่าน 202 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓   เมื่อ 12-02-2563 09:52:17 อ่าน 193 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองแขกเหนือ - บ้านอมลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 31-01-2563 11:41:39 อ่าน 200 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 31-01-2563 11:38:55 อ่าน 200 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต.กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   เมื่อ 24-01-2563 15:42:15 อ่าน 186 คน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   เมื่อ 24-01-2563 15:36:48 อ่าน 190 คน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   เมื่อ 24-01-2563 15:38:50 อ่าน 190 คน
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 15-01-2563 10:40:29 อ่าน 205 คน
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7