หน้าแรก
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   เมื่อ 15-10-2563 09:12:43 อ่าน 14 คน
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   เมื่อ 15-10-2563 09:12:19 อ่าน 14 คน
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   เมื่อ 15-10-2563 09:12:14 อ่าน 13 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 08-10-2563 10:01:07 อ่าน 14 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 11-09-2563 10:21:18 อ่าน 39 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิด ซอย ๓ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวดอย ม.๓   เมื่อ 10-09-2563 16:25:12 อ่าน 41 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๑๒ บ้านกองแขกเหนือ – บ้านแม่หลุ หมู่ ๒   เมื่อ 31-08-2563 15:33:46 อ่าน 48 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกองแขกใต้ (สายกองหน้อย) หมู่ ๑๑   เมื่อ 27-08-2563 11:56:39 อ่าน 51 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม. ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๖ บ้านห้วยกลางบ้าน – สามสบ บ้านอมเม็ง หมู่ ๘   เมื่อ 19-08-2563 09:28:30 อ่าน 57 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยกลางบ้าน) บ้านโหล่งปง หมู่ ๔    เมื่อ 17-08-2563 09:22:03 อ่าน 51 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 04-08-2563 11:24:06 อ่าน 73 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขึ้นอารามบ้านนายางดิน) หมู่ ๑๒   เมื่อ 03-08-2563 11:31:47 อ่าน 75 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสิงห์แก้ว –บ้านนายปันแก้ว) บ้านโม่งหลวง หมู่ ๖   เมื่อ 29-07-2563 15:05:37 อ่าน 63 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดบ้านนายปุรุ- บ้านนายโอจี) บ้านอมลาน หมู่ ๕    เมื่อ 29-07-2563 15:01:28 อ่าน 65 คน
  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ด้วยวิธี e-bidding   เมื่อ 09-07-2563 14:50:03 อ่าน 77 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สายทาง ชม.ถ. ๑๐๑ – ๐๐๐๗ บ้านกองแขก   เมื่อ 08-07-2563 12:59:42 อ่าน 82 คน
  การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยวัดน้อย) บ้านผาผึ้ง หมู่ ๙   เมื่อ 08-07-2563 12:57:34 อ่าน 91 คน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 02-04-2563 13:18:38 อ่าน 127 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (แบบ สขร. ๑)   เมื่อ 03-03-2563 11:20:12 อ่าน 131 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓   เมื่อ 12-02-2563 09:52:17 อ่าน 120 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกองแขกเหนือ - บ้านอมลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 31-01-2563 11:41:39 อ่าน 124 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาผึ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 31-01-2563 11:38:55 อ่าน 132 คน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมลาน อบต.กองแขก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   เมื่อ 24-01-2563 15:42:15 อ่าน 122 คน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   เมื่อ 24-01-2563 15:36:48 อ่าน 119 คน
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   เมื่อ 24-01-2563 15:38:50 อ่าน 119 คน
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 15-01-2563 10:40:29 อ่าน 131 คน
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 15-01-2563 09:59:54 อ่าน 120 คน
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 15-01-2563 09:55:23 อ่าน 111 คน
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ    เมื่อ 02-01-2563 16:16:46 อ่าน 112 คน
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒   เมื่อ 02-01-2563 15:02:44 อ่าน 111 คน
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7