องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
     
             
 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
เอกสารทางการเงิน
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งานควบคุมภายใน
งานภาษีออนไลน์
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กระดานข่าว
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  3.94.129.211
ออนไลน์ :  61 คน
เข้าชมวันนี้ :  8,268 คน
ทั้งหมด :  2,451,385 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 " title="ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
 ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม
 สำนักงานที่ดินสาขาแม่แจ่ม
 อบต.กองแขก
 อบต.ช่างเคิ่ง
 อบต.บ้านทับ
 อบต.ปางหินฝน
 อบต.แม่นาจร
 อบต.แม่ศึก
 เทศบาลตำบลท่าผา
 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
 หน้าแรก
 การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด...  เมื่อ 21-10-2562 16:17:20 อ่าน 11 คน
 การบริหารงานพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด...  เมื่อ 21-10-2562 16:13:40 อ่าน 7 คน
 ประกาศ ก.กลางเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ  เมื่อ 20-09-2561 09:52:40 อ่าน 141 คน
 วิสัยท้ศน์ของ อบต.กองแขก  เมื่อ 20-09-2561 09:50:35 อ่าน 140 คน
 แจ้งแนวทางการโอนย้ายกรณีมีเหตุจำเป็น   เมื่อ 20-09-2561 09:46:28 อ่าน 141 คน
 แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริห...  เมื่อ 19-10-2559 13:25:40 อ่าน 207 คน
 ความรู้เกี่ยวกับการลา  เมื่อ 16-09-2559 09:45:06 อ่าน 212 คน
 ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิกา  เมื่อ 12-09-2559 15:27:20 อ่าน 204 คน
 ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน  เมื่อ 25-08-2559 10:24:37 อ่าน 213 คน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบจ...  เมื่อ 25-08-2559 10:07:13 อ่าน 199 คน
 แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระ...  เมื่อ 25-08-2559 09:44:33 อ่าน 194 คน
หน้า : 1
นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
นายก อบต.กองแขก
สายตรงนายก อบต.กองแขก
นายละมุล แสงจันทร์
ปลัด อบต.กองแขก
สายตรงปลัด อบต.กองแขก
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 ลงนามถวายพระพร ฯสถิติ
วันนี้
653
เมื่อวานนี้
658
เดือนนี้
6,614
เดือนที่แล้ว
20,275
ปีนี้
87,502
ปีที่แล้ว
1,126


Your IP Address : 3.94.129.211
Server Time is : 2019-12-11
09:14:01pmลิขสิทธิ์ © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com