องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
     
             
 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนศึกษาฯ
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารทางการเงิน
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.227.76.35
ออนไลน์ :  7 คน
เข้าชมวันนี้ :  735 คน
ทั้งหมด :  1,328,591 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
 ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม
 สำนักงานที่ดินสาขาแม่แจ่ม
 อบต.กองแขก
 อบต.ช่างเคิ่ง
 อบต.บ้านทับ
 อบต.ปางหินฝน
 อบต.แม่นาจร
 อบต.แม่ศึก
 เทศบาลตำบลท่าผา
 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
 หน้าแรก
 ประกาศ ก.กลางเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ  เมื่อ 20-09-2561 09:52:40 อ่าน 83 คน
 วิสัยท้ศน์ของ อบต.กองแขก  เมื่อ 20-09-2561 09:50:35 อ่าน 80 คน
 แจ้งแนวทางการโอนย้ายกรณีมีเหตุจำเป็น   เมื่อ 20-09-2561 09:46:28 อ่าน 76 คน
 แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริห...  เมื่อ 19-10-2559 13:25:40 อ่าน 148 คน
 ความรู้เกี่ยวกับการลา  เมื่อ 16-09-2559 09:45:06 อ่าน 158 คน
 ความรู้เกี่ยวกับไวรัสซิกา  เมื่อ 12-09-2559 15:27:20 อ่าน 153 คน
 ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน  เมื่อ 25-08-2559 10:24:37 อ่าน 158 คน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในระบบจ...  เมื่อ 25-08-2559 10:07:13 อ่าน 147 คน
 แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระ...  เมื่อ 25-08-2559 09:44:33 อ่าน 140 คน
หน้า : 1
นายศรีวรรณ ปภัสสรวัฒนกุล
นายก อบต.กองแขก
สายตรงนายก อบต.กองแขก
นายละมุล แสงจันทร์
ปลัด อบต.กองแขก
สายตรงปลัด อบต.กองแขก
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 ลงนามถวายพระพร ฯ

ลิขสิทธิ์ © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
เลขที่ 137 หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-106-067
อีเมล์ kongkhak@gmail.com